KONSERWACJA  DZIEŁ  SZTUKI

MARIA  LISOWSKA - DZIUBA 

INFO

REFERENCJE

PRACE

ZDJĘCIA PRAC

DOTACJE

MALARSTWO

METRYCZKA

KONTAKTLINKI- Konserwacja malarstwa sztalugowego we wszystkich technikach

   i na wszystkich podobraziach.

- Konserwacja malarstwa ściennego (polichromii) we wnętrzach

   i na elewacjach.

- Konserwacja rzeźby kamiennej oraz drewnianej, złoconej

   i polichromowanej, pełnoplastycznej i reliefu.

- Rekonstrukcja, kopia i autorska aranżacja w zakresie malarstwa

   i rzeźby.

- Srebrzenie

- Złocenie złotem płatkowym.

- Stół dublażowy.